Hans Johansson- Pantings, Graphics and DrawingsArt
Home
CV
News
Paintings
Printmaking
Drawings
Multiples
Press
Erlier Exhibitions
Public art
Contact Me
Press:

 Jill Smith, New York Art Magazine

Born in the northern part of Sweden near the Arctic Circle, theNew York Art Magazine 2008 No 3/4
Northern Light plays an important role in the work of Hans Johansson.
Combining both figurative and non-figurative elements with his love of
strong lines and vivid colors, he creates bold, poetic works. 

 

Inspired by his encounters with different people, in one body of work,
he paints large close-up portraits. Some of the people he paints are
real, some of them are fantasy. Expressing his impressions of the
people he meets, these works also reflect the varied expressions that
can be found in the human face.  

 

Another important theme to Johansson is the image of the tropical fish,
a symbol that emerged to him in a dream. To him, the fish represents
creativity and calm. Before this dream, he was working totally
abstractly, but afterwards, he began introducing more figurative
elements into the work. His current aims to find a synthesis between
abstract and figurative elements. 

 

Relying on his subconscious for much of his images, he undergoes
self-hypnosis to extract his vibrant imagery. “I incorporate my dreams
into my art as a way of self-expression,” he writes. “The results are
compositions that often are a mixture between dreams and reality.”
Color is also of paramount importance to the artist, whose palette is a
wash of soft blues, peaches, sea foam greens, and grays, accented with
brilliant vermilions and sunny yellows. He writes, “I love the magic
about working with colors. I always tend to experiment by mixing them
forever and ever, and I never seem to grow tired of playing with
[them]…”  

 

His works have a timeless, magical quality. Reminiscent of a dream
voyage to the calm beaches of another planet, his pictures are deeply
personal, evoking his own subconsciousness while also revealing
universal truths about the journey and celebration of life. The great
success of his exhibition at Broadway Gallery, was followed by an
Jill Smith

 Stig-Ake Stalnacke on Hans Johansson’s art

I have just seen some art, a few paintings, pictures whose purpose is not to adorn, decorate nor to be pleasant or “pretty” to the eye. I have seen a suite of pictures that are completely naked depictions of the pain, adventure and great blessedness that is life.

The artist’s name is Hans Johansson and his works enter my sphere of perception as a greeting from a foreign land. Hans Johansson displays a form of painting – a form of art – that, never for a moment, needs or even wants to resort to superficial effects.

He paints so directly and uncomprisingly that I come to a startled halt in front of many of his pictures. And, all at once, I realise that I have encountered a painter who is sculpting himself towards life’s innermost poetry. 

The paintings that strike me most are his faces. They are like impressions of the pulse of life. They are works of art that grab you totally. It is painting beyond the trends. It is art where the paintings sing from the heart. They are pictures like altar pieces or beatiful and gripping windows onto the unknown, the alluring and the magical. 

Sometimes, painting and indeed all forms of art, reflect a kind of miracle, That is when art touches something holy and the innermost heart of the painter and the beholder. Of the artist and the interpreter. I can see pictures of this kind, miracles of this kind in this art.

One painting is called “View Without”. I don’t know why. I would rather call it “View Within”. Just because it summarises all that pervades Hans Johansson’s art. Namely, the wish to peer into the blood dancing in our veins and all the magic that runs through our lives.

I need not look for confirmation of my thesis when I study Hans Johansson’s art further. In one landscape painting called “Abisko”, I behold once more the same drama, the same magic. It is as if this artist cannot produce a picture, a work, without it being infused by his own introverted magic.
The pictures are as far from being reproductions as possible. Instead, you see a timeless inner landscape, sometimes the outside appearing alongside the inside’s desire and bearing. It is not difficult. Just that this painter has come to draw near life (whether he knows it or not) with the soul of a poet. In his mind, the surface is insignificant. In his mind, the inner journey is the only one of importance.

I have encountered a wonderful, living artistry. My latter-years have been saved.

Thank you, Hans Johansson

Stig-Ake Stalnacke
Member of AICA  (International Association of Art Critiques)

 

Färdas i drömmens akvarium

 

Det är inte fiskarna som flyter upp till ytan utan drömmen som når upp till medvetandet. De tillhör drömmen. Att Hans Johansson målar dem betyder att han blivit medveten om dem. De återkommer i flera av hans målningar. En del målningar visar porträtt, bland annat en kvinna som sätter armarna mot glaset, hon finns, hon är synlig, men kan inte tränga ut i verkligheten, hon är en drömbild som omges av ett intensivt färgspel.

Hans Johanssons måleri äger ett berörande lugn. Inte ens de rörliga färgerna förmedlar oro. De är liv, vitalitet. Drömmarna blir ett spännande sällskap.

 

Bo Degerman, Dala-Demokraten 22 april 2006

 


 

Torrnålsteknik och litografi

Hans Johansson uppmärksammades främst som grafiker i slutet av 80-talet. Efterhand har konstnären kommit att arbeta mer med litografi, en grafisk teknik som ligger närmare hans sätt att arbeta med måleriet.

Det vilar en märklig stillhet kring gestalter och ting i Hans Johanssons bilder, menar Mikael Falk som är konstansvarig hos Järfälla Kultur. Trots bildernas stillhet arbetar konstnären frenetiskt med färgen. Den kan stundtals kännas som ren materia och inte bara färgpigment. Figurerna träder fram ur en kompakt vägg av färg.

                                                                                                                        

Lokaltidningen Mitt i 22 oktober 2002

 


 

Hans Johansson tar fram ljuset och ”anden” ur sina människogestalter.

Dan Rosengren, Norra Skåne 25 november 1996

 

 

 

Hans Johansson har en gedigen utbildning bakom sig, inte minst som grafisk konstnär, en rad utställningar (flera utomlands) och offentliga arbeten på meritlistan. En svit mycket små torrnålsgravyrer med årstidernas namn bör man titta särskilt noga på.  De är mästerligt gjorda.

 

Lars-Erik Selin, Svenska Dagbladet 21 oktober 1995

 

 


Linjen som njutningsmedel

Om Hans Johanssons torrnålsgravyrer

Torrnålsgravyren utmärker sig genom sin direkthet. Genom att bilden ristas direkt i plåten, och inte i ett lager fernissa som i etsningar, är ansatsen annorlunda i torrnål. Plåten gör motstånd, det krävs en viss ansträngning för att rita i den. Hans Johansson utnyttjar medvetet handstilen i sina bilder, spelar ut den med dess nervighet och humörskiftningar: täta skurar av snedställda streck sätter snabbt ljuset på plats. Människogestalter tecknas ömsint, lockas fram ur ljusdunklet. Linjen spänner över ett brett spektrum av uttryck och styrkegrader.

Hans Johansson är en säker tecknare, som vågar satsa högt och oftast hamnar rätt.

 

Konstperspektiv nr 1/93, Åsa Harvard 

 

 

 


 

En koloritens häftiga labyrint

 

Från de lätta, eteriska, beräkningsmässiga grafiska bilderna kastas nu betraktaren rakt in i koloritens häftigaste labyrinter som plöjs upp i djupa fåror i oljan. Är det samme konstnär vi möter? Den här utställningen är ett spännande komplement till den utmärkta grafik vi vant oss med från Hans Johanssons sida. Det är verkligen något helt annat. Det finns många plustecken, dynamik och friskhet i detta måleri. Hans Johansson brukar lyckas med sina bilder, det är en seriös och hårt arbetande konstnär, så varför skulle han inte lyckas även inom detta område?

 

Per-Gunnar Råberg, Norrbottens-Kuriren 11 mars 1991

 

 


Ett måleri i ständig utveckling

 

Hans Johansson visar ett stort kunnande både när det gäller måleriet i olja och grafiken i torrnålsteknik. Han har en styrka i sitt teckningskunnande och hans nästan lite slängigt eleganta sätt att dra upp huvudlinjerna i bilderna fungerar utmärkt, särskilt när de får ligga kvar i målningarnas färdiga version.

 

Per-Gunnar Råberg, Norrbottens-Kuriren 23 november 1987 

 

 


En urkraft som bänder sig loss

 

Hans Johansson gör sig bäst i monumentalformat där de friska penseldragen, musten, kraften och sensibiliteten i färgen kommer till sin rätt.Vare sig han använder sparsamt med färg och med avmätt formspråk eller kraftfullt glödande färgsjok finns en urkraft som bänder sig loss med en väldig styrka och som exploderar med våldsamhet. Både i oljor och etsningar bådar Hans Johansson gott. Han kommer säkert att komma igen i många konstsammanhang framöver. Kraften finns i färgen och det stora formatet.

 

Ing-Marie Engman, Norrländska Socialdemokraten 13 mars 1986

 

 


Mystik och idyll

 

Hans Johansson är närmast färgmystiker. Han lägger i dagen en utomordentlig skicklighet att gestalta framförallt i sina porträtt vilka kan vara utförda i olja, teckning eller grafiskt arbete. Det är bilder av karaktär, kraft och psykologisk inlevelse och förmåga att återge och tolka intryck och stämningslägen.

 

Stig Anesäter, Västerbottens Folkblad 3 mars 1981

 

 


 

Framtidsbilen

Hur blir den?

 

Hans Johansson vann andra pris i hela landet i Vi bilägares tävling i samarbete med Volvo om framtidsbilen. Volvos formgivningschef  Jan Wilsgaard säger så här om andraprisvinnaren i tävlingen:

- Den här killen har inneboende exklusiva former i kroppen. En enkel, ren och tidlös form med mekiskt riktigt utformade hjul som tar bort den tamhet som de i övrigt mjukt känsliga linjerna skulle kunna ge.

 

Norrländska Socialdemokraten 28 maj 1973

 

 

 

 

HomeCVNewsPaintingsPrintmakingDrawingsMultiplesPressErlier ExhibitionsPublic artContact Me